DIA-Go release 1.4 beschikbaar

Er is een nieuwe versie van DIA-Go beschikbaar, versie 1.4 heeft nu nog meer functionaliteiten die het gebruiksgemak vergroten. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan DIA-Go en in versie 1.5 zullen er nog meer gave features beschikbaar zijn. Houd de website in de gaten! Hieronder zijn de release notes van versie 1.4 te lezen:

 • Opgelost: foute koppeling naar pand bij extrapoleren van toepassingen
 • Opgelost: binding van de toepassing niet bruikbaar in rapportage
 • Opgelost: projectrapportage heeft altijd de status “definitief”
 • Opgelost: rapportage kon alleen met “minor” versie aanpassing gemaakt worden
 • Opgelost: diverse technische foutmeldingen
 • Bij het rapporteren kan nu onderscheid gemaakt worden tussen álle toepassingen in een object of alleen de toepassingen die in het huidige project zijn geïnventariseerd.
 • Bij het rapporteren kunnen nu alle persoonsgegevens gebruikt worden
 • De status van nieuwe toepassingen is nu standaard “aanwezig”
 • Bij meerdere interviews tijdens het vooronderzoek is nu ook de ingevoerde tekst zichtbaar in de lijst van interviews
 • Bij het toevoegen/verwijderen van objecten binnen een project is nu ook een zoek functie beschikbaar
 • Bij de vrije rapportage teksten is een vierde tekst opgenomen: conclusie
 • Bij alle documenten in dossiers wordt nu ook de datum/tijd van toevoegen weergegeven
 • Van alle monsters worden nu individueel de analyse resultaten vastgelegd en het overnemen van de resultaten van monsters naar de toepassing(en) is geformaliseerd
 • Diverse technische aanpassingen ter voorbereiding op de LAVS koppeling
 • Bij een toepassing kunnen nu meerdere (verwijderings)methoden en bijbehorende SMA-rt classificatie & bijbehorende PDF opgeslagen worden. Dit ter voorbereiding op de volledige integratie met SMA-rt