DIA-Go release 1.5 beschikbaar

Er is een nieuwe versie van DIA-Go beschikbaar, versie 1.5 heeft nu nog meer functionaliteiten die het gebruiksgemak vergroten. Hieronder zijn de release notes van versie 1.5 te lezen:

 • De schaalfactor van toepassings- en monstermarkeringen kan in de rapportage gekozen worden. Dit vergroot de leesbaarheid bij bijvoorbeeld klein afgedrukte foto’s.
 • Een (contact)persoon kan in plaats van één nu meerdere rollen op een project vervullen
 • De resolutie van PDF documenten in rapportages is verhoogd voor een betere leesbaarheid van PDF documenten met tekst
 • Aanspreektitels kunnen nu beheerd worden via het instellingen menu
 • Huisnummer toevoegingen zijn verplaatst naar een eigen veld en worden niet langer als onderdeel van het huisnummer zelf ingevoerd
 • Toegevoegde afbeeldingen kunnen van kleur naar grijswaarden geconverteerd worden
 • Bij een toepassing kunnen nu alle monsters die eerder binnen hetzelfde complex genomen zijn gekozen worden als referentie monster
 • Er wordt duidelijker weergegeven of ruimtes bij een toepassing zich binnen of buiten bevinden.
 • Bij dump locaties kan de positie in Google Maps nu vastgelegd worden door deze aan te geven op de kaart in plaats van het invoeren van coördinaten
 • De sectie “Onderzoek” bij een project is hernoemd naar “Veldwerk”
 • Naast de versie beheerde rapporten (asbestinventarisatieplan en eindrapportage) is het nu ook mogelijk om “vrij” rapportages te genereren voor projecten en objecten. Denk hierbij aan allerlei project rapportages en bijvoorbeeld een meterkast kaart voor een pand!
 • Bij iedere toepassing kunnen nu meerdere beoordelingsmomenten worden vastgelegd, met daarbij een opmerking. Zo is het opnieuw vastleggen van een beoordeling mogelijk geworden, waarbij óók automatisch de vervaldatum van de beoordeling in de rapportage wordt bijgewerkt
 • Voor vrijwel alle instellingen zijn er “mappings” naar de corresponderende waarde voor LAVS en SMA-rt gemaakt ter voorbereiding op deze koppelingen.
 • Er is een nieuwe permissie voor het verwijderen van projecten. Zo kan dit “recht” aan bepaalde personen binnen uw organisatie voorbehouden blijven
 • Er is een nieuwe permissie die het mogelijk maakt om bepaalde medewerkers (of ingehuurde krachten) alleen inzage te geven in projecten waar zij zelf contactpersoon zijn.