DIA‑Go release 1.2 beschikbaar

De belangrijkste wijzigingen in versie 1.2:

 • de reikwijdte en geschiktheid worden nu bij opdracht­verstrekking ingevoerd; na uitvoering kan ook de gerealiseerde reikwijdte en geschiktheid ingevoerd worden. Bij afwijking van opdracht­verstrekking en realisatie kan er een verklaring worden ingevoerd.
 • Ook voor de eerste versie van een rapportage worden nu een versie-notitie ingevoerd
 • Projecten hebben een nieuw veld: interne notitie
 • De status van een toepassing is aangepast; in plaats van “saneren” wordt er “verwijderd”
 • Er zijn nieuwe iconen in de plattegronden in gebruik genomen voor de toepassingen; afhankelijk van status en wel/niet asbesthoudend worden automatisch de juiste iconen getoond.
 • Het is nu mogelijk om bij een bedrijf contactpersonen (met titel/functie) vast te leggen
 • Het is nu mogelijk om bij een project de interne en externe betrokkenen (contactpersonen) vast te leggen met hun rol (en een notitie veld)
 • De technisch verantwoordelijk DIA is ook een contactpersoon met een rol op het project geworden
 • Bij toepassingen is de weergave van het “hechtgebonden” veld verbeterd
 • Bij een project is het opdrachttype aangepast; we kunnen nu inventarisatie conform certificatie schema en NEN2991.
 • De rapportage XML is aangepast om alle bovenstaande aanpassingen ook in de rapportage bruikbaar te maken